Episode 3: Vita Donum

Broeder René Stockman is Broeder van Liefde en werd op 9 juli 2018 door het Generaal Kapittel van de Congregatie Broeders van Liefde te Rome voor de vierde maal verkozen tot Generale Overste. Hij is sinds 2000 de elfde generale overste van de pauselijke congregatie van de Broeders van Liefde. Pater Elias Leyds c.s.j. in gesprek over huidige ontwikkelingen rondom Euthanasie, Abortus en de waardigheid van het leven.
Brother René Stockman is a Brother of Charity and was elected Superior General for the fourth time by the General Chapter of the Congregation of Brothers of Charity in Rome on July 9, 2018. Since 2000, he has been the eleventh Superior General of the Pontifical Congregation of the Brothers of Charity. Here he is interviewed by Father Elias Leyds c.s.j. to discuss current developments surrounding Euthanasia, Abortion and the dignity of life. The interview is conducted in Dutch.