List otwarty

do

Jego Ekscelencji,

Najprzewielebniejszego Arcybiskupa Vincenzo Paglia

Przewodniczącego Papieskiej Akademii Życia

oraz

Członków Papieskiej Akademii dla Życia

“Qui tacet consentire videtur”.

“Ten, kto milczy, okazuje zgodę”.

Św. Tomasz More, były Lord Kanclerz Anglii, 1 lipca 1535 r.

 

 

“Osobiście nie praktykowałbym wspomaganego samobójstwa, ale rozumiem, że mediacja prawna może stanowić największe dobro wspólne konkretnie możliwe w warunkach, w których się znajdujemy.” (wyróżnienie dodane) Arcybiskup Paglia, przewodniczący Papieskiej Akademii Życia, 19 kwietnia 2023 r. w przemówieniu na Międzynarodowym Festiwalu Dziennikarstwa w Perugii, Włochy.

 

1. “Myślę, że ustawa 194 jest obecnie filarem naszego życia społecznego” (ustawa 194/1978 zalegalizowała we Włoszech aborcję na życzenie).W kolejnym pytaniu prowadzący wywiad zapytał abp. Paglię, czy zamierza kwestionować tę ustawę, ten odpowiedział: “Nie, absolutnie, absolutnie!” (wyróżnienie dodane) [1, 2].

2. “Była to próba, i z pewnością nie doskonała, przyjęcia zaproszenia zawartego w Veritatis Gaudium (par. 3) do radykalnej zmiany paradygmatu w refleksji teologicznej, czy raczej – ośmielę się powiedzieć – na “śmiałą rewolucję kulturową”.” (wyróżnienie dodane) Abp Vincenzo Paglia w wywiadzie na temat książki Teologiczna etyka życia. Pismo Święte, tradycja, wyzwania praktyczne. [3]

Arcybiskup Paglia zapewnia, że rozumie “że mediacja prawna [dotycząca wspomaganego samobójstwa] może stanowić największe dobro wspólne konkretnie możliwe w warunkach, w których się znajdujemy.” Nigdy nie może być w największym dobru wspólnym legalizacja mechanizmu dostarczania przez lekarza pacjentowi trucizny, za pomocą której może się zabić. Nie ma żadnej moralnej różnicy między tym, a sytuacją w której lekarz czy pielęgniarka sami podają komuś zbyt dużą dawkę morfiny (w celu doprowadzenia do przedawkowania i śmierci). Wasza Ekscelencjo, nie będziesz zabijał odnosi się w równym stopniu do obu sytuacji. Ponadto tak zwane “prawne pośrednictwo” w zakresie wspomaganego samobójstwa jest po prostu taktycznym krokiem w procesie ułatwiania legalizacji eutanazji. W praktyce wspomagane samobójstwo będzie postrzegane przez lekarzy jako moralna hipokryzja, którą jest i otworzy ich na praktykę bezpośredniej eutanazji.

Oświadczenie opublikowane przez biuro prasowe Papieskiej Akademii Życia 24 kwietnia 2023 r. w następstwie uzasadnionego oburzenia opinii publicznej stanowiskiem apba Paglii jest samo w sobie mylące, głosząc, że “Przewodniczący Papieskiej Akademii Życia, w pełnej zgodności z Magisterium Kościoła, potwierdza swoje “nie” dla eutanazji i wspomaganego samobójstwa” [4], jednocześnie powtarzając swoje poparcie dla “inicjatywy legislacyjnej”, która określiłaby warunki depenalizacji tego przestępstwa.

W celu uniknięcia współudziału i w świetle powyższego braku jednoznacznego sprostowania i przeprosin za tę skandaliczną zdradę bezbronnych pacjentów, pozostali członkowie pro-life Papieskiej Akademii Życia muszą poprosić papieża Franciszka o odwołanie arcybiskupa Paglii, zastępując go przewodniczącym, który z odwagą będzie jednoznacznie głosił odwieczne nauczanie Kościoła i świętego Jana Pawła II zarówno na temat życia, jak i jego prawnej ochrony.

W przeciwnym razie ci członkowie pro-life powinni sami zrezygnować z członkostwa w tej skompromitowanej watykańskiej instytucji.

 

 

“Qui tacet consentire videtur”.

“Ten, kto milczy, okazuje zgodę.”

 

 

 

(1) (Wideo już niedostępne) https://www.youtube.com/watch?v=psj8fnte-Dw (Alternatywny link do tego samego odniesienia z kanału “Nuova Bussola Quotidiana” (NBQ) Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=CC24DvVl8ds)

(2) https://www.catholicnewsagency.com/news/252147/taken-out-of-context-pontifical-academy-defends-archbishop-paglias-abortion-law-remarks

(3) http://www.vaticannews.cn/en/vatican-city/news/2022-06/archbishop-vincenzo-paglia-pope-francis-interview-theological-et.html

    Pytanie z wywiadu: Czy fakt, że w książce jest wolna i otwarta dyskusja jest znakiem synodalności?

    Odpowiedź: “Oczywiście. Nie ma innej drogi, zwłaszcza gdy chodzi o tak fundamentalne kwestie, jak te dotyczące wielorakich wymiarów ludzkiego życia. Podążaliśmy drogą studiów i refleksji, która doprowadziła nas do ujrzenia zagadnień bioetyki w nowym świetle… Jest to z pewnością proces, który odzwierciedla synodalny oddech i klimat, w którym papież Franciszek chce, aby Kościół działał. Ten proces synodalny został autorytatywnie podkreślony podczas warsztatów przez kardynałów Grecha i Semeraro.”

(4) https://www.vatican.va/content/francesco/en/apost_constitutions/documents/papa-francesco_costituzione-ap_20171208_veritatis-gaudium.html#_ftn27

    To rozległe i pilne zadanie wymaga, na kulturowym poziomie akademickiego szkolenia i naukowego studium, szerokiego i wielkodusznego wysiłku na rzecz radykalnej zmiany paradygmatu, czy raczej – ośmielę się powiedzieć – na rzecz “śmiałej rewolucji kulturowej”. Veritatis Gaudium (par. 3)

(5) https://www.academyforlife.va/content/pav/en/news/2023/paglia-end-of-life-statement.html

 

Oddani w Chrystusie,

Dr Thomas Ward

Przewodniczący

Pani Christine de Marcellus Vollmer

Wiceprezes

Pan Steven M. Mosher

Skarbnik

 

 

Member’s Signature:

José Antonio Ureta, Author, Chile

John-Henry Westen, Journalist, Canada

Dr. Adrian Treloar, Consultant in Old Age Psychiatry, England

Miguel da Costa Carvalho Vidigal, Attorney of Law, Brazil

Judith Brown, President, American Life League, United States of America

José Tadeu Nóbrega, Master of Laws, Brazil

Georges Buscemi, President of Campagne Québec-Vie, Canada

Michelle A. Cretella, M.D., United States of America

Michael Hichborn, President of the Lepanto Institute, United States of America

Carlos A. Casanova, Professor of Philosophy and Attorney, Chile

Orlando Villalobos Baillie Dr., United Kingdom

Fr. René Stockman, Superiore generale Fratelli della Carità, Italy

Pedro Luis Llera Vazquez, Professor, Spain

Edmund P Adamus, Education Consultant, England

Fabio Fuiano, Ph.D in Mechanical and Industrial Engineering, Italy

Fr Patrick PullicinoMalta

Doyen Nguyen, M.D., S.T.D., Braga, Portugal

Pilar Calva M.D., Mexico

Michael Olsta, Associate Member, United States of America

Stanisław KobusPoland

Katarzyna KobusPoland

Tommaso Scandroglio, Qualified as an Associate Professor in Moral Philosophy, Italy

Liam Gibson, LLM (Human Rights Law), Northern Ireland – UK

Dr. Claudio Pierantoni, Professor Universidad de Chile, Chile

Thomas Zabiega, MD, Neurologist, United States of America

 

Supporter’s Signatures:

Jesus Rodriguez Arias, Writer, Spain