L-Akkademja Ġwanni Pawlu II (JAHLF) tikkritika l-istqarrijiet ta’ Mons. Paglia fuq il-liġi 194 fuq l-abort fl-Italja

Il-Ġimgħa 26 ta’ Awwissu, Mons Vincenzo Paglia, President tal-Akkademja Pontifikali għall-Ħajja (PAV), kien mistieden tal-programm Rai 3, Agorà – Estate. F’ħin minnhom, il-preżentatriċi Giorgia Rombolà talbet lill-Arċisqof Paglia għal sentenza dwar il-liġi 194/1978 li legalizzat l-abort fl-Italja. L-Arċisqof Paglia wieġeb: “Naħseb li l-liġi 194 issa hija pilastru tal-ħajja soċjali tagħna”. Ta’ min jinnota li l-President tal-PAV, li jesprimi ruħu b’dan il-mod, ma kellux l-intenzjoni li sempliċement jirrapporta konklużjoni

preżenti fil-komunità fuq 194, konklużjoni li ma kienx jaqbel – kif Dr. Fabrizio Mastrofini, kelliem għal Mons Paglia, ftit jiem wara ipprova jasserta, f’nota uffiċjali – iżda li ried jesprimi opinjoni personali: dikjarazzjoni

 ta’ apprezzament.

Li ried jesprimi opinjoni ta’ apprezzament huwa ppruvat ukoll mill-fatt li, għal mistoqsija sussegwenti mill-intervistatura li staqsa lill-Arċisqof Paglia jekk kienx beħsiebu jiddubita din il-liġi, u hu wieġeb: “Le, assolutament, assolutament!”

Għalhekk, l-Isqof Paglia ddefenda espliċitament liġi li kkaġunat aktar minn 6 miljun abort fl-Italja mill-1978. Il-Katekiżmu tal-Knisja Kattolika jfakkar li sa mill-bidu tal-istorja tagħha l-Knisja kkundannat l-abort u “dan it-tagħlim ma nbidilx. Jibqa’ invarjabbli. L-abort dirett, jiġifieri maħsub bħala għan jew bħala mezz, imur serjament kontra l-liġi morali” (n. 2271).

Mela, ikun kontradittorju li wieħed jiddikjara lilu nnifsu kontra l-abort, iżda favur liġi li tilleġittimizza l-abort, bħalma hu l-każ tal-194.

l-Istruzzjoni Donum Vitae tal-Kongregazzjoni għad-Duttrina tal-Fidi ifakkar: “F’diversi Stati xi liġijiet awtorizzaw is-soppressjoni diretta ta’ nies innoċenti: meta liġi pożittiva ċċaħħad kategorija ta’ bnedmin mill-protezzjoni li tagħtihom

l-leġiżlazzjoni ċivili, l-istat jasal biex jiċħad l-ugwaljanza ta’ kulħadd quddiem il-liġi. Meta l-istat ma jpoġġix is-saħħa tiegħu għas-servizz tad-drittijiet ta’ kull ċittadin, u b’mod partikolari ta’ dawk li huma l-aktar dgħajjef, jimminaw l-pedamenti stess ta’ stat kostituzzjonali […] Bħala konsegwenza tar-rispett u l-protezzjoni li għandhom jiġu żgurati lit-tarbija fil-ġuf, mill-mument tal-konċepiment tiegħu, il-liġi għandha tipprovdi għal sanzjonijiet kriminali xierqa għal kwalunkwe ksur intenzjonat tad-drittijiet tiegħu”(Parti III). San Ġwanni Pawlu II, fl-Enċiklika Evangelium vitae esprima ruħu hekk: “Il-liġijiet li, bl-abort u l-ewtanasja, jilleġittimizzaw is-soppressjoni diretta tal-bnedmin innoċenti huma f’kontradizzjoni totali u irrimedjabbli mad-dritt invjolabbli. għall-ħajja proprja għall-bnedmin kollha. […] Il-liġijiet li jawtorizzaw u jinkoraġġixxu l-abort u l-ewtanasja huma għalhekk  radikalment opposti, mhux biss kontra l-ġid tal-individwu, iżda wkoll kontra l-ġid komuni u, għalhekk, huma kompletament nieqsa minn validità legali awtentika. […] L-abort u l-ewtanasja huma għalhekk reati li l-ebda liġi umana ma tista’ tippretendi li tilleġittimizza” (nn. 72-73).

Għalhekk il-kliem tal-Arċisqof Paglia huma f’kontradizzjoni ċara mad-duttrina uffiċjali tal-Knisja.

Għalhekk joħloq skandlu profond fost il-fidili u nies ta’ rieda tajba li jsiru jafu li dak li jippresiedi l-Akkademja li, fil-Knisja Kattolika, huwa msejjaħ biex jiddefendi l-ħajja umana fil-fażijiet kollha tagħha fil-livell internazzjonali, iqis bħala pilastru tas-soċjetà Taljana,liġi li tattakka direttament il-ħajja nnifisha. Hija l-ħajja u mhux il-mewt li għandha tkun waħda mill-pilastri tal-konvivenza ċivili.

Dan id-dikjarazzjoni skonċert ta’ Mons Paglia, flimkien ma’ oħrajn simili inqas riċenti, b’mod partikolari fl-intervista mogħtija lil Vatican News dwar il-ktieb riċenti tal-PAV, it-Teoloġija tal-ħajja, li jiddeskrivi bħala “attentat, ċertament imperfetta, biex aċċetta l-istedina tal-Veritatis Gaudium (par. 3) għal bidla radikali ta’ paradigma ta’ riflessjoni teoloġika”, poġġi l-PAV f’diskontinwità ċara mhux biss mal-passat tagħha, iżda man-natura tagħha stess, bl-identità tagħha stess, ma’ dak il-proġett ta’ protezzjoni tal-persuna umana mill-konċepiment sal-mewt naturali li kienet il-pedament tal-Akkademja Pontifiċja stess meta twaqqfet fl-2004 minn San Ġwanni Pawlu II.

Bħala konklużjoni, il-ħsara li saret lit-tagħlim tal-Knisja dwar l-invjolabbiltà tal-ħajja umana innoċenti u l-kredibbiltà tal-PAV trid tiġi rikonoxxuta u mħassra immedjatament. L-Arċisqof Paglia issa għandu jippubblika personalment dikjarazzjoni ċara u inekwivokabbli li timpenja lill-Akkademja Pontifiċja għall-Ħajja għad-difiża bla kundizzjoni tal-invjolabbiltà tal-ħajja umana innoċenti mill-konċepiment sat-tmiem naturali tagħha. Jekk ma jagħmilx hekk, ikollu jitneħħa minnufih u jiġi mibdul b’kap ġdid tal-Akkademja Pontifikali fidila lejn Sidna Ġesù Kristu u t-tagħlim tal-Knisja Tiegħu.

 

(1)  https://www.youtube.com/watch?v=psj8fnte-Dw

(2) http://www.vaticannews.cn/en/vatican-city/news/2022-06/archbishop-vincenzo-paglia-pope-francis-interview-theological-et.html